Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lịch làm việc Tuần 50 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 14/12/2020 đến ngày 19/12/2020)

Ngày đăng: 16/12/2020 08:41

 

Thứ hai 14/12/2020

            Sáng:

         Chiều:

14h00: Họp tiểu ban nội dung văn kiện và tuyên truyền tham gia đề cương chi tiết báo cáo chính trị ĐH đại biểu Phụ nữ tỉnh. Thành phần: TV tiểu ban.

Địa điểm: Phòng họp lớn CQ.

Thứ ba 15/12/2020                             

            Sáng:                        

1 – 8h00: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, trưởng, phó phòng ban.

 Địa điểm: Phòng họp lớn tỉnh Hội.

2 - 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg và xây dựng mô hình PBGDPL hiệu quả.

Địa điểm: Hội trường A – UBND tỉnh.

           Chiều:

1 - 14h00: Họp thông qua đề cương chi tiết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh. Thành phần: Thường trực, Ban Thường vụ.

Địa điểm: Phòng họp lớn CQ.

 

Thứ tư 16/12/2020    

        Sáng:

1 – 7h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự Hội nghị Tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020 (Phú Giáo). Thành phần: đ/c Nguyễn Thị Lời, đ/c Nguyễn Thị Tuyết Phượng.

Địa điểm: Hội trường A-Khối vận huyện Phú Giáo.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 8h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham dự Hội nghị Tổng kết các đề án thuộc lĩnh vực bảo trợ xã hội (Sở LĐTBXH tỉnh).

Địa điểm: Hội trường A-UBND TP Thủ Dầu Một.

3 - 8h00: Trưởng ban GĐXH Phạm Thị Hồng Vân dự tiếp Đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết XD ĐSVH” năm 2020 (UBND tỉnh).

Địa điểm: Trường THPT Dĩ An và UBND TP Dĩ An.

        Chiều:

1 – 14h00: Trưởng ban GĐXH Phạm Thị Hồng Vân dự tiếp đoàn kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết XD ĐSVH” năm 2020 (UBND tỉnh).

Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16).

Thứ năm 17/12/2020

            Sáng:

– 7h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai Hội dự thảo công tác phòng, chống tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương (theo Thư mời số 134/GM-BCD 138).

Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.

Thứ sáu 18/12/2020

            Sáng:

1 – 9h00: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự Đại hội Đại biểu Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Dương lần thứ II, NK 2020-2025.

 Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh.

2 – 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham dự HN tổng kết 5 năm thực hiện NQLT về phối hợp hành động BVMT, quản lý sử dụng tài nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu gđ 2016-2020 và ký kết NQLT gđ 2021-2025 (STNMT tinh). Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Ánh Thơ.

 Địa điểm: Hội trường 2-Trường Đại học Thủ Dầu Một.

3 – 8h00: Trưởng Ban TGCS Huỳnh Thị Thúy Phương dự Hôi nghị giao ban an ninh, chính trị tư tưởng tháng 12 và giao ban DLXH 6 tháng cuối năm 2020 .

 Địa điểm: Hội trường Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Tầng 19-Tháp B).

            Chiều:

13h30: Cấp vốn Hỗ trợ PNPTKT tại TT Lai Uyên. Thành phần: đ/c Lê Thị Cẩm Tú, đ/c Đoàn Thị Khánh Như.

Địa điểm: TT Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Thứ bảy 19/12/2020

       Sáng:

7h30: Mở lớp tập huấn tư vấn tiền hôn nhân, phòng chống BLGĐ, BĐG, kỹ năng sống trong thời gian hôn nhân năm 2020. Thành phần: đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai, đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương, đ/c Nguyễn Thị Ánh Thơ, đ/c Đổng Lê Thanh Tuyền, đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai. (01 ngày)

Địa điểm: UBND TT Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên.

    Ghi chú: 14/12/2020: Chủ tịch Trương Thanh Nga tham gia Đoàn công tác Ban VHXH – HĐND tỉnh học tập kinh nghiệm tại Phú Quốc. Đ/c Lê Trung Nhân rước tại sân bay

           

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ