Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lich làm việc Tuần 37 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 20/9/2020)

Ngày đăng: 14/09/2020 13:51

 

Thứ hai 14/9/2020

            Sáng:

- 8h00: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga chủ trì họp Ban HTPNPTKT và Ban TCHC.

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

Thứ ba 15/9/2020                             

            Sáng:

1 – 8h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị BCH Hội LHPN huyện Dầu Tiếng, Nhiệm kỳ 2016-2021. Cùng dự: đ/c Nguyễn Thị Tuyết Phượng.

Địa điểm: Hội trường Khối Đoàn thể huyện Dầu Tiếng.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 - 8h00: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga làm việc về Dự án tổng hợp nguồn lực xã hội trong công tác giảm thiểu rác thải trên địa bàn TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2022. Cùng dự đ/c Nguyễn Thị Lời, Nguyễn Thị Thuỳ Dung.

Địa điểm: TP. Dĩ An

3 – 7h30: Trưởng ban GĐXH Phạm Thị Hồng Vân dự Hội thảo “Bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng” (HLHPN H Phú Giáo).

Địa điểm: Hội trường A-Khối vận huyện Phú Giáo.

           Chiều:

1 - 14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh và Ban Tổ chức đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V.

Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh

2 – 18h00: Đón đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam đến làm việc tại tỉnh Bình Dương. Thành phần: đ/c Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Tuyết Phượng.

Thứ tư 16/9/2020   

            Sáng:

7h30: Tiếp đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát đề tài thu hút, tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên – Khảo sát phiếu và phỏng vấn sâu. Thành phần: Đ/c Phạm Thị Hồng Vân, Trần Thị Bích Thủy.

Địa điểm: huyện Phú Giáo.

        Chiều:

13h30: Tiếp đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát đề tài thu hút, tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên - Tọa đàm và phỏng vấn sâu. Thành phần: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng, đ/c Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Tuyết Phượng.

Địa điểm: Hội LHPN tỉnh (tầng 12A-Tháp B).

        Tối:

19h30: Tiếp đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát đề tài thu hút, tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên - Khảo sát phiếu và phỏng vấn sâu. Thành phần: đ/c Nguyễn Thị Tuyết Phượng, Nguyễn Thị Nở.

Địa điểm: KP.5-Phường Chánh Nghĩa, TP TDM

Thứ năm 17/9/2020

            Sáng:

1 - 7h45: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị Dân vận tốt” trong Quân đội giai đoạn 2016-2020

Địa điểm: Phòng họp Trung tâm Chỉ huy – Bộ CHQS tỉnh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 - 7h30: Tiếp đoàn Học viện Phụ nữ Việt Nam khảo sát đề tài thu hút, tập hợp phụ nữ, phát triển hội viên – Khảo sát phiếu. Thành phần: Đ/c Trần Thị Bích Thủy.

Địa điểm: UBND Phường Phú Cường - TP Thủ Dầu Một.

        Chiều:

1 – 14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng làm việc với đ/c Nguyễn Thị Tuyết Minh – Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chuẩn bị nội dung về họp mặt nữ đại biểu dự Đại hội tỉnh Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

Địa điểm: Ban Dân vận Tỉnh ủy.

2 - 13h30: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga làm việc với Văn phòng Điều phối Dự án. Thành phần: Ban HTPNPTKT.

Địa điểm: Hội LHPN tỉnh (tầng 12A-Tháp B).

 Thứ sáu 18/9/2020             

            Sáng:

1 - 8h00: Hội nghị đóng góp đề xuất Dự án tổng hợp nguồn lực xã hội trong công tác giảm thiểu rác thải trên địa bàn TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương giai đoạn 2020-2022. Thành phần: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga, Ban HTPNPTKT.

Địa điểm: Hội trường trung tâm hành chính TP. Dĩ An

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 8h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 9/2020.

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy

3 – 8h00: Trưởng ban GĐXH Phạm Thị Hồng Vân dự Tọa đàm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên tỉnh Binh Dương (Tỉnh đoàn).

Địa điểm: Hội trường B-Thành ủy Thủ Dầu Một.

            Ghi chú:

14-18/9/2020: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai, trưởng ban CSLP Huỳnh Thị Thúy Phương học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch Chuyên viên chính tại trường Chính trị.

17, 18/9/2020: Phó Ban TCHC Nguyễn Thị Tuyết Phượng đi học tại Trường Chính trính trị tỉnh.

           

TL. BAN THƯỜNG VỤ