Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lịch làm việc Tuần 36 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 07/9/2020 đến ngày 13/9/2020)

Ngày đăng: 08/09/2020 13:49

 

Thứ hai 7/9/2020

            Sáng:

- 7h30: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Bích Thủy

- Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

Thứ ba 8/9/2020                             

            Sáng:

1 – 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 43 (bước 2).

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17).

2 – 9h15: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh.

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17).

3 – 10h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần thứ 43 (bước 5).

Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy (Tầng 17).

            Chiều:

- 13h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự họp bàn và thống nhất ý tưởng, thiết kế triển lãm của UBMTTQ và các đoàn thể CTXH tỉnh Bình Dương 05 năm (2015 – 2020). Thứ ký giúp việc: đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương.

Địa điểm: Uỷ ban MTTQ tỉnh (Tầng 12B-Tháp B).

Thứ tư 9/9/2020

        Sáng:

– 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Thành phần: Thường trực, Thường vụ, đ/c Bích Thủy, đ/c Tuyết Phượng (02 ngày).

Địa điểm: Điểm cầu trực tuyến Viettel tỉnh.

Thứ năm 10/9/2020

            Sáng:

– 8h00: Dự Hội nghị trực tuyến tập huấn chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Thành phần: Thường trực, Thường vụ, đ/c Bích Thủy, đ/c Tuyết Phượng (02 ngày).

Địa điểm: Điểm cầu trực tuyến Viettel tỉnh.

 Thứ sáu 11/9/2020             

            Sáng:

1 - 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị điển hình tiên tiến Hội Nông dân tỉnh Binh Dương lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. (Trang phục áo dài)

Địa điểm: Hội trường A-UBND TP Thủ Dầu Một.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

2 – 8h00: Chuyên gia Dự án phi Chính phủ làm việc với Hội LHPN tỉnh triển khai Dự án tổng hợp nguồn lực xã hội trong công tác giảm thiểu rác thải trên địa bàn tỉnh BD giai đoạn 2020-2022. Thành phần: Phó chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga, Ban HTPNPTKT, chuyên gia Dự án, Quỹ BVMT, Sở TNMT, Phòng TNMT TP. Dĩ An

Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (Tầng trệt)

        Chiều:

13h30: Đi thực tế 4 cơ sở phế liệu tại TP. Dĩ An. Thành phần: Phó chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga, Đ/c Nguyễn Thị Lời, Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung, chuyên gia

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

Thứ bảy 12/9/2020             

            Sáng:

8h00: Làm việc với Trung tâm sáng kiến Cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh. Thành phần: Phó chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga, Ban HTPNPTKT, chuyên gia Dự án, Quỹ BVMT, Sở TNMT, Phòng TNMT TP. Dĩ An

Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng.

           

TL. BAN THƯỜNG VỤ