Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền - Hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2021 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 27/3/2021)
Lịch làm việc Tuần 29 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 20/7/2020 đến ngày 26/7/2020)

Ngày đăng: 21/07/2020 16:28

 

Thứ hai 20/7/2020

            Sáng:

1 – 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị UBMTTQVN tỉnh lần thứ 3 khóa IX và sơ kết công tác Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh BD 6 tháng đầu năm 2020.

Địa điểm: Hội trường B – Thành ủy Thủ Dầu Một.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h30: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai tham gia Đoàn đi trao đổi, học tập kinh nghiệm về hoạt động của Ban Pháp chế - HĐND tỉnh.

Địa điểm: tỉnh Quảng Ngãi.

3 – 7h30: Đoàn công tác TW Hội tổ chức Hội thảo phụ nữ đi làm ăn xa. Thành phần: Đ/c Tuyết Phượng, Bích Thuỷ.

Địa điểm: TX. Tân Uyên.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

       Chiều:

1 - 13h30: Đoàn công tác TW Hội tổ chức Hội thảo phụ nữ đi làm ăn xa.

Thành phần: Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh Hội, đ/Trương Thị Thu Hà - Nguyên trưởng ban TCHC

Địa điểm: Hội trường lớn Tỉnh Hội.

Thứ ba 21/7/2020                             

            Sáng:

2 – 8h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự kỳ họp HĐND thị xã Tân Uyên.

Địa điểm: Hội trường Thị ủy Tân Uyên.

3 - 7h30: Kiểm tra nguồn vốn NH CSXH tại xã Lạc An. Thành phần: Ban Kinh tế, đ/c Thanh An.

Địa điểm: huyện Bắc Tân Uyên.

Thứ tư: 22/7/2020

        Sáng:

1 – 6h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội thảo rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu của Đề án 404. Cùng dự: đ/c Phạm Thị Hồng Vân.

Địa điểm: Nhà khách Người có công (168, Hai Bà Trưng, P Đa Kao, Q1, TP Hồ Chí Minh)

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2 – 7h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự Hội nghị điển hình tiên tiến, tuyên dương Phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, giai đoạn 2015-2020 (Phú Giáo).

Địa điểm: Hội trường A-Khối Đoàn thể huyện Phú Giáo.

Xe: đ/c Lê Tấn Việt

3 – 8h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Địa điểm: Hội trường B –Tỉnh ủy.

4 - 7h30: Kiểm tra nguồn vốn NH CSXH tại thị trấn Tân Thành. Thành phần: Ban Kinh tế, đ/c Thanh An.

Địa điểm: huyện Bắc Tân Uyên

      Trưa:

11h15: dự liên hoan chúc mừng thành công Đại hội ĐB Đảng bộ TX Bến Cát lần thứ XII, NK 2020-2025.

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Triển lãm TX Bến Cát.

     Chiều:

1 - 14h00: Kiểm tra Hội trường Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên Đề án 938. Thành phần: Ban GĐXH

Địa điểm: Khách sạn Bcons.

2 - 13h30:  dự Hội nghị kéo dài nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2023.

Địa điểm: Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.

  Thứ năm 23/7/2020

            Sáng:

 1 – 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh và Ban Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh để nghe báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần V (TMR-Ban TĐKT tỉnh)

 Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh (Tầng 16).

2 – 7h30: Tổ chức Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên Đề án 938. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban, Ban GĐXH.

Địa điểm: Khách sạn Bcons.

3 - 7h30: Kiểm tra nguồn vốn NH CSXH tại Phường Vĩnh Tân. Thành phần: Ban Kinh tế, đ/c Thanh An.

Địa điểm: TX Tân Uyên

Thứ sáu 24/7/2020      

        Sáng:        

1 – 7h 00: BCH Công đoàn, đ/c Lê Thị Thủy, đ/c Nguyễn Thái Quỳnh Như tham gia Hội thao do Công đoàn viên chức tỉnh tổ chức.

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Phường Phú Lợi.

2 - 7h30: Kiểm tra nguồn vốn NH CSXH tại Phường Vĩnh Hiệp. Thành phần: Ban Kinh tế, đ/c Thanh An.

Địa điểm: TX Tân Uyên

        Chiều:

16h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dùng cơm thân mật với Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Bình Dương nhân Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh.

Địa điểm: Nhà ăn Bộ CHQS tỉnh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.        

           

TL. BAN THƯỜNG VỤ