Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)
Lịch làm việc Tuần 18 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020)

Ngày đăng: 05/05/2020 09:21

                                                                                                                               

Thứ hai 4/5/2020

            Chiều:

1 - 13h30: Bí thư Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng ủy khối.

Địa điểm: Hội trường A-Trường Chính trị tỉnh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

2 - 13h30: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga làm việc với Ban chuyên môn rà soát kiểm tra, hoàn tất các thủ tục thanh, quyết toán chuẩn bị làm việc với tài chính.

Địa điểm: Phòng làm việc đ/c PCTTT

 Thứ ba 5/5/2020

     Sáng:

8h00: Họp chi ủy.

Địa điểm: Phòng đ/c Bí Thư

     Chiều:

13h30: Họp chi bộ

Địa điểm: Phòng họp Tỉnh Hội

Thứ tư 6/5/2020

    Sáng:

 1 - 8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự họp Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh.

Địa điểm: Phòng họp B-UBND tỉnh (tầng 16).

2 - 7h30: Tham gia chương trình hiến máu tình nguyện năm 2020 theo tinh thần thư mời của BCĐ tỉnh. Thành phần: CBCC CQ

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.

        Chiều:

14h00: Họp thường trực và trưởng phó phòng ban chuyên môn thông qua câu hỏi thi chi trưởng giỏi.

 Địa điểm: Phòng họp Tỉnh Hội

Thứ năm 7/5/2020  

     Sáng:

8h00: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga làm việc với các đ/c trong Ban HTPNPTKT, bộ phận kế toán về dự án phối hợp với Sở Tài nguyên môi trường; rà soát các hoạt động, nhiệm vụ của Ban (Sổ sách, phân công lại thủ quỹ,..).

Địa điểm: Phòng họp Tỉnh Hội

Thứ sáu 8/5/2020               

     Sáng:

7h30: Chuyên viên Ban TGCS Đổng Lê Thanh Tuyền tham gia thi vòng 1 kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính tỉnh BD năm 2019.

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh.

      Chiều:

13h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Đại hội điểm Đảng bộ Chi cục thuế Bình Dương.

Địa điểm: Hội trường A - Trường Chính trị tỉnh.

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

           

TL. BAN THƯỜNG VỤ

TRƯỞNG BAN TCHC

 

Trương Thị Thu Hà