Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Lịch làm việc Tuần 17 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 27/4/2020 đến ngày 1/5/2020)

Ngày đăng: 27/04/2020 14:41

Thứ hai 27/4/2020

Sáng:

8h00: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Trương Thị Thu Hà

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

Chiều:

14h00: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai và hướng dẫn giám sát thực hện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Địa điểm: Hội trường UBMTTQVN tỉnh

Thứ ba 28/4/2020

Sáng:

7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 37 - khóa X (mở rộng).

Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy (Tầng 17)

Chiều:

14h00: Họp ban Thường vụ

Địa điểm: Phòng họp lớn

15h30: Họp chi bộ

Địa điểm: Phòng họp lớn

Thứ tư 29/4/2020

Sáng:

1 - 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng thăm tặng quà Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước. Cùng dự: đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

2 - 6h00: Phó Chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga viếng Nghĩa trang liệt sĩ

Địa điểm: Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Xe: đ/c Lê Tấn Việt

Thứ năm 30/4/2020

Nghỉ lễ và trực theo lịch phân công

Thứ sáu 1/5/2020

Nghỉ lễ và trực theo lịch phân công

 

 

 

TL. BAN THƯỜNG VỤ

TRƯỞNG BAN TCHC

 

 

 

 

Trương Thị Thu Hà