Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Lịch làm việc Tuần 16 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (từ ngày 20/4/2020 đến ngày 24/4/2020)

Ngày đăng: 20/04/2020 14:44

 

Thứ hai 20/4/2020

    Sáng:

8h00: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Trương Thị Thu Hà

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

Thứ ba 21/4/2020

   Sáng:

 8h00: Họp chi bộ

 Địa điểm: Phòng họp lớn

   Chiều:

14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng họp về việc viết Sách “Sáng ngời chất ngọc”. Thành phần: đ/c Nguyễn Thị Ánh Thơ.

Địa điểm: Nhà dì Út Oanh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Thứ tư 22/4/2020

   Sáng:

8h00: tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm QLVB. Thành phần: CBCC cơ quan

Địa điểm: Hội LHPN tỉnh (Tầng 12A-Tháp B).

Thứ năm 23/4/2020           

    Chiều:

13h30: Thông qua văn kiện Đại hội chi bộ với BTV ĐUKCQ-DN. Thành phần: chi uỷ.

Địa điểm: ĐUKCQ-DN tỉnh

Thứ sáu 24/ 4/2020            

     Sáng:

 8h00: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai họp trực tuyến Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 2019 trên địa bàn tỉnh.

Địa điểm: Phong họp B - UBND tỉnh (tầng 16).

           

                    TL. BAN THƯỜNG VỤ

   TRƯỞNG BAN TCHC

 

 

               Trương Thị Thu Hà