Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Nhiệt liệt chào mừng 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2020) và 1980 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng - Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài Việt Nam” từ ngày 02/3/2020 đến ngày 08/3/2020
Lịch làm việc Tuần 10 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 09/3/2020 đến ngày 13/3/2020)

Ngày đăng: 09/03/2020 14:43

 

Thứ hai 9/3/2020

Sáng: 

1– 8h00: Họp Thường trực. Thư ký: đ/c Trương Thị Thu Hà.

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

Chiều:

1– 14h00: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga và Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai họp HĐND bất thường.

Địa điểm: Hội trường B - Tỉnh ủy (Tầng 17).

2 - 13h30: Đ/c Nguyễn Thị Thuỳ Dung chuyên viên Ban HTPNPTKT tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài 2020 (Sở Ngoại vụ).

Địa điểm: Phòng họp A-UBND tỉnh (tầng 16).

3 - 14h00: Đ/c Khánh Như họp chi đoàn

Địa điểm: Đoàn khối CCQ và DN tỉnh (Tầng 14-Tháp B).

 Thứ ba 10/3/2020

Sáng:

1 – 7h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng làm việc với Nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam. Thành phần: đ/c Nguyễn Thị Lời, đ/c Nguyễn Thị Ánh Thơ.

Địa điểm: TP Hồ Chí Minh

Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

2- 9h00: tham dự cuộc đấu giá tài sản theo thông báo đấu giá tài sản số 48/TB-TTDVĐGTS ngày 18/2/2020 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BD. Thành phần đ/c Như,  Việt.

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh BD.

Chiều:

14h00: Họp BTGCS đánh giá CBCC tháng. Thành phần: đ/c Thanh Mai, CBCC Ban TGCS.

Địa điểm: Phòng họp nhỏ.             

Thứ tư 11/3/2020

Thứ năm 12/3/2020

Sáng:

1 – 8h00: đ/c Thanh Tuyền ôn thi nâng ngạch chuyên viên  (1 ngày).

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh

2 – 7h30: Đ/c Khánh Như dự Đại hội Chi đoàn Đảng ủy khối CCQ và Doanh nghiệp tỉnh.

Địa điểm: Đảng ủy khối CCQ và DN tỉnh (Tầng 14-Tháp B)

Thứ sáu 13/3/2020

Sáng:

1 - 7h30: Trưởng ban TGCS Huỳnh Thị Thuý Phương dự Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Lịch sử vẻ vang của Đảng CSVN và Lịch sử Đảng bộ tỉnh BD”

Địa điểm: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

2 – 8h00: đ/c Thanh Tuyền ôn thi nâng ngạch chuyên viên (1 ngày).

Địa điểm: Trường Chính trị tỉnh

Ghi chú:  

10/3-13/3/2020: Phó chủ tịch thường trực Trương Thanh Nga học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính tại trường Chính trị tỉnh

             

                    TL. BAN THƯỜNG VỤ

  TRƯỞNG BAN TCHC

 

 Trương Thị Thu Hà