Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Lịch làm việc Tuần 09 của Hội LHPN tỉnh Bình Dương (Từ ngày 01/3/2021 đến ngày 06/3/2021)

Ngày đăng: 02/03/2021 08:37

 

 

Thứ hai 01/3/2021

            Sáng:

1 – 8h00: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban.

 Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

Thứ ba 02/3/2021                                 

 Thứ tư 03/3/2021

       Sáng:

1 – 7h00: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự lễ giao quân 2021 tại TP. Thủ Dầu Một.

 Địa điểm: Trung tâm Văn hóa thể thao TP. Thủ Dầu Một.

Xe: Đ/c Lê Trung Nhân.

       Chiều:

Thứ năm 04/3/2021

            Sáng:

7h30: Họp chi bộ; Họp công đoàn.

Địa điểm: Phòng họp lớn CQ.

        Chiều:

Thứ sáu 05/3/2021 

       Sáng:

 7h30: Tổ chức họp mặt kỷ niệm 8/3. Thành phần: CBCC CQ (Trang phục: đồng phục áo dài mới).

Địa điểm: Hội trường VIP 3, Trung tâm Hội nghị triển lãm tỉnh.

 Xe: đ/c Lê Trung Nhân.

Thứ bảy 06/3/2021 

            Sáng:

8h00: Tổ chức Hội nghị trực tuyến hướng dẫn công tác tuyên truyền, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần: Thường trực, cán bộ chuyên trách Tỉnh Hội.

Đa điểm: Hội trường A – UBND tỉnh.

         Ghi chú:

Từ 01-08/3/2021: CBCC hưởng ứng tuần lễ mặc áo dài làm việc công sở.

Đ/c Lê Trung  Nhân đưa đón đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng và đ/c Nguyễn Thị Én dự họp 8/3.

                       

           

TL. BAN THƯỜNG VỤ