Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)
Lịch làm việc Hội LHPN tỉnh Bình Dương tuần 6 (Từ ngày 10/02/2020 đến ngày 14/02/2020)

Ngày đăng: 10/02/2020 16:38

 

Thứ hai 10 /2/2020

    Sáng:  

8h00: Họp Thường trực. Thư ký: đ/c Trương Thị Thu Hà

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

       Chiều:

13h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng kiểm tra chuẩn bị giao quân nghĩa vụ quân sự năm 2020.

Địa điểm: Thành phố Thủ Dầu Một

Xe: đ/c Lê Trung Nhân

Thứ ba 11/2/2020

      Sáng:

9h00: Định giá xe ô tô 15 chỗ biển kiểm soát 61F-0804. Thành phần: Đ/c Hà, Như An, Việt

Địa điểm: Tầng P2 – Trung tâm Hành chính tỉnh

Thứ tư 12/2/2020

       Sáng:

6h30: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự lễ giao quân năm 2020

Địa điểm: thành phố Thủ Dầu Một

Xe: đ/c Lê trung Nhân

 Thứ năm 13/2/2020

     Sáng:

1 - 8h00: Bàn giao Hội phí. Thành phần: Thường trực và các phòng ban liên quan, đ/c Vân – PCT Công đoàn.

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội

2 - 8h30: Họp Ban Thường vụ (mở rộng) thống nhất Bảng điểm thi đua 2020. Triển khai nhiệm vụ từng Ban.

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội

(Các Ban chuẩn bị nội dung)

      Chiều:

14h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng họp BCĐ viết sách “Sáng ngời chất ngọc”. Thành phần: đ/c Ánh Thơ.

Địa điểm: Nhà Dì Út Oanh

Xe: đc Lê Trung Nhân.

 Thứ sáu 14/2/2020

       Sáng:

8h00: Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng dự Hội nghị Tổng kết công tác dân vận, tôn giáo, tình hình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019

Địa điểm: Hội trường B-tỉnh ủy (Tầng 17)

      Chiều:

13h30: Phó Chủ tịch Thường trực Trương Thanh Nga dự HN Tổng kết công tác Hội, phong trào Nông dân và hoạt động các nguồn vốn năm 2019; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Địa điểm: Hội Nông dân tỉnh (Tầng 9-tháp B)    

    

                                                                                      TL. BAN THƯỜNG VỤ

                                                                                         TRƯỞNG BAN TCHC

 

 

                                                                                          Trương Thị Thu Hà