Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Lịch làm việc Hội LHPN tỉnh Bình Dương tuần 15 (Từ ngày 13/4/2020 đến ngày 19/4/2020)

Ngày đăng: 13/04/2020 11:51

 

Thứ hai 13/4/2020

    Sáng:

8h00: Họp thường trực. Thư ký: đ/c Trương Thị Thu Hà

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch.

   Chiều:

13h30: Họp Trưởng, phó ban

Địa điểm: Phòng họp lớn

Thứ tư 15/4/2020

     Sáng:

8h00: Họp cấp ủy thông qua các bước chuẩn bị Đại hội Chi bộ.

Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch

           

                    TL. BAN THƯỜNG VỤ

  TRƯỞNG BAN TCHC

 

 

           Trương Thị Thu Hà