Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 32 NĂM 2021 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG (Từ ngày 02/8/2021 đến ngày 06/8/2021)

Ngày đăng: 04/08/2021 13:11

Thứ hai 02/8/2021
Làm việc tại CQ Trung tâm hành chính: Đ/c Thơ, Nở: ngày, đêm.
 
Thứ ba 03/8/2021
  1. 9h: Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga gặp mặt trực tuyến với Chủ tịch Trương Thanh Nga nắm tình hình và thăm hỏi cán bộ Hội trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.
  2.  
  3. Làm việc tại  CQ Trung tâm hành chính: đ/c Thơ, Nở: ngày
Thứ tư 04/8/2021
Làm việc tại CQ Trung tâm hành chính: Đ/c Lê Thủy, Tú: ngày, đêm
 
Thứ năm 05/8/2021
Làm việc tại Trung tâm hành chính: Đ/c Lê Thủy, Tú: ngày, đêm
 
Thứ sáu 06/8/2021
Làm việc tại CQ Trung tâm hành chính: Đ/c Lê Thủy, Tú: ngày
 
Ghi chú:  
- Thứ hai (ngày 2/8/2021): bắt đầu 8h-11h: Tất cả CBCC vào Trung tâm hành chính tỉnh test Covid-19
- Các CBCC cơ quan còn lại làm việc tại nhà và tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19,...nghe điện thoại khi cơ quan yêu cầu thực hiện nhiệm vụ
- Thứ 6 (ngày 06/8/2021),  CBCC xét nghiệm theo phân công để làm việc tuần tiếp theo.
- Đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai - CV Ban TGCS, GĐXH xin nghỉ theo yêu cầu Bác sĩ.