Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 28 NĂM 2021 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG (Từ ngày 05/7/2021 đến ngày 09/7/2021)

Ngày đăng: 05/07/2021 16:49

Thứ hai 05/7/2021
Sáng:
8h:Chủ tịch Trương Thanh Ngavà Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai xét nghiệm Covid-19 (HĐND tỉnh)
Địa điểm: Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh.
Xe: đ/c Lê Trung Nhân
 
Chiều
 14h: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng, phó phòng ban.
 Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
         
Thứ ba 06/7/2021
Sáng:
7h30:Chủ tịch Trương Thanh Ngavà Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự kỳ họp thứ I - HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị vàTriển lãm tỉnh.
 
Thứ tư 07/7/2021
Sáng:
8h: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự hội nghịBan chấp hành Liên đoàn laođộng tỉnh lần thứ 10
Địa điểm:Trung tâm sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh (28, Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, TDM)
Xe: đ/c Lê Trung Nhân
 
Chiều:
1 - 13h30: Họp chi ủy.
Địa điểm: Phòng đ/c Chủ tịch
 
2 - 14h: Họp Chi bộ, Công đoàn
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
3 - 14h:Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự họp UBMTTQVN tỉnh thống nhất một số nội dung, triển khai, thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 28/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Địa điểm:Hội trường Trung tâm sáng kiến cộng đồng tỉnh.
 
Thứ năm 08/7/2021
Sáng:
8h-Họp Ban Tổ chức hành chính
Địa điểm: Phòng họp lớn tỉnh Hội
 
Chiều:
13h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Phú Giáo.Cùng dự: đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương, Phạm Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Lời, Lê Thị Thủy, Trần Thị Bích Thủy.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo (số 5, Hùng Vương, thị trấn Phước Vĩnh)
Xe: đ/c Lê Trung Nhân
 
Thứ sáu 09/7/2021
Sáng:
1 - 7h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Phú Giáo. Cùng dự: đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương, Phạm Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Lời, Lê Thị Thủy, Trần Thị Bích Thủy.
Địa điểm: Hội trường Huyện ủy Phú Giáo (số 5, Hùng Vương, thị trấn Phước Vĩnh)
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
 
2 - 7h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự giao ban khối Đảng – Đoàn thể quý II/2021
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy.
 
Chiều:
13h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga tiếp xúc cử tri thị xã Bến Cát
Xe: đ/c Lê Trung Nhân
               
Ghi chú:
Trong tuần thực hiện giảm 50% số lượng CBCC cơ quan theo Công văn số 2390/UBND-VX ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
 
Đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai - CV Ban TGCS,GĐXH xin nghỉtheo yêu cầu Bác sĩ.