Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 26 NĂM 2021 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG (Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 27/6/2021)

Ngày đăng: 21/06/2021 16:40

Thứ hai 21/6/2021
Sáng:
1- 8h: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban.
 Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
2 - 7h30: Đ/c Nguyễn Thị Nở - CV Ban TGCS,GĐXH tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ         
Chiều
1 - 15h: Họp chuẩn bị làm việc với Huyện ủy Phú Giáo về Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Phú Giáo nhiệm kỳ 2021-2026. Thành phần: Thường trực, Ban Thường vụ, Trưởng, phó phòng ban, đ/c Thùy Dung.
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
2 – 14h: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19
Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh
 
Thứ ba 22/6/2021
Sáng:
1 – 8h: Làm việc với Huyện Ủy Phú Giáo, Hội LHPN huyện Phú Giáo chuẩn bị Đại hội điểm cấp huyện. Thành phần: Thường trực, Ban Thường vụ, Lê Thủy, Bích Thủy.
Địa điểm: Phòng họp BTV Huyện ủy.
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
 
2 - 7h30: Đ/c Đổng Lê Thanh Tuyền - CV Ban TGCS, GĐXH tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ         
Thứ tư 23/6/2021
Sáng:
7h30: Đ/c Lê Thị Thủy - Phó Ban TCHC tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ.
         
Thứ năm 24/6/2021
Sáng:
7h30: Đ/c Đoàn Thị Khánh Như - CV Ban HTPNPTKT tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ
         
Thứ sáu 25/6/2021
Sáng:
1 - 8h: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự kỳ họp thứ nhất HĐND TX. Tân Uyên. 
Địa điểm: Hội trường Thị ủy Tân Uyên
 
2 - 7h30: Đ/c Nguyễn Thanh An CV Ban TCHC tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ
 
Chiều
14h: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự họp Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy
 
Thứ bảy 26/6/2021
Sáng:
7h30: Đ/c Tô Nguyễn Anh Thi - Giám đốc TTHTPN trực, tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ
         
Chủ nhật 27/6/2021
Sáng:
7h30: Đ/c Lê Tấn Việt - Ban TCHC trực, tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm:Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ
         
Ghi chú: 
Trong tuần thực hiện giảm 50% số lượng CBCC cơ quan theo Công văn số 2390/UBND-VX ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
 
Tiếp hội viên, phụ nữ tại TTHTPN: mỗi CBCC 01 ngày.
 
Đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai - CV Ban TGCS, GĐXH xin nghỉ theo yêu cầu Bác sĩ.