Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 22 NĂM 2021 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)

Ngày đăng: 31/05/2021 16:52

Thứ hai  31/5/2021

Sáng:

1- 8h: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19

Địa điểm: Hội trường A - UBND tỉnh

2 - 8h: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

Thứ ba 01/6/2021

Chiều:

14h: Họp chi ủy

Địa điểm: Phòng làm việc Bí thư chi bộ

Thứ tư 02/6/2021

Sáng:

8h: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”.

Địa điểm: Hội trường A - Công an tỉnh

Hội trường A - Công an tỉnh

Chiều:

1-14 h: Họp Ban tổ chức hành chính. Mời dự: Chủ tịch Trương Thanh Nga

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

2-14 h: Họp Ban Giám khảo cuộc thi Sáng tác logo Đại hội ĐBPN tỉn Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026

Địa điểm: Hội trường Trung tâm sáng kiến cộng đồng

Thành phần: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai, Ban TGCS, Tổ Thư ký (đ/c Thơ, Thanh)

Thứ năm 03/6/2021

Chiều:

14h: Chủ tịch Trương Thanh Nga họp Ban tổ chức Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên internet của tỉnh

Địa điểm: Phòng họp B-UBND tỉnh.

Thứ sáu 04/6/2021

Sáng:

8h: Họp Chi bộ, Công đoàn

Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.

Chiều:

14h30: Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự họp tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2 tỉnh Bình Dương

Địa điểm: Phòng họp Ban thường vụ Thành ủy Dĩ An

 

      Ghi chú: 

- Trong tuần các tổ Đảng họp định kỳ.

- Đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai - CV Ban TGCS xin nghỉ theo yêu cầu Bác sĩ.

         

TL. BAN THƯỜNG VỤ