Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 17 HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG (Từ ngày 26/4/2021 đến ngày 30/4/2021)

Ngày đăng: 26/04/2021 15:05

Thứ hai 26/4/2021
 Sáng:
8h00: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban.
 Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
 Thứ ba 27/4/2021
Sáng:
1 – 6h00: Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của UBMTTQVN tỉnh.
Địa điểm:
+ TP. Thủ Dầu Một: Phó Trưởng ban TCHC Trần Thị Bích Thủy.
+ TP. Thuận An: Chuyên viên Ban HTPNPTKT Nguyễn Thị Thùy Dung.
 
2 - 8h00: Viếng nhà truyền thống Công an tỉnh Thành phần: Thường trực, CBCC cơ quan. Trang phục áo dài.
Địa điểm: Nhà truyền thống Công an tỉnh.
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
Trực cơ quan: Đ/c Hồng Oanh, đ/c Nở.
 
8h30: Dự Chương trình sinh hoạt chính trị “Phụ nữ Bình Dương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thành phần: Thường trực, CBCC cơ quan.
Địa điểm: Hội trường A – Công an tỉnh.
 
Chiều:
14h00: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự họp Ủy ban bầu cử tỉnh
Địa điểm: Hội trường A – Tỉnh ủy
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
 
Thứ tư 28/4/2021:
Sáng:
1 – 6h00: Tham gia Đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của UBMTTQVN tỉnh.
Địa điểm:
+ Huyện Bàu Bàng: Phó Trưởng ban TCHC Trần Thị Bích Thủy.
+ Huyện Dầu Tiếng và TX.Tân Uyên: Chuyên viên Ban HTPNPTKT Nguyễn Thị Thùy Dung.
 
2-7h30: Trưởng Ban TGCS Huỳnh Thị Thúy Phương tham dự Hội thảo về giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên trong công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
Địa điểm: Hội trường B-Tỉnh ủy.
 
3 - 8h00: Tập huấn nữ ứng cử viên HĐND tỉnh và các đơn vị: Dầu Tiếng, Phú Giáo, Dĩ An. Thành phần: Thường trực, CBCC cơ quan.
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Gold Star.
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
Trực cơ quan: Đ/c Thanh, đ/c Nở
 
Chiều:
1-13h30: Tập huấn nữ ứng cử viên các đơn vị: TDM, Thuận An, Tân Uyên, Bắc Tân Uyên, Bàu Bàng, Bến Cát. Thành phần: Thường trực CBCC cơ quan.
Địa điểm: Hội trường Khách sạn Gold Star.
 
2-14h00: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự họp Tiểu ban tuyên truyền vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Phòng họp B-UBND tỉnh.
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
 
Thứ năm 29/4/2021
Sáng:
6h00: Viếng nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Thành phần: Thường trực, mỗi ban 01 đ/c.
Địa điểm: Tập trung tại Tòa nhà Becamex (đối diện Cục Hải quan).
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
 
9h00: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự lễ Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.
Địa điểm: Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh.
Xe: đ/c Lê Trung Nhân.
 
Thứ sáu 30/4/2021: CBCC cơ quan nghỉ lễ Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam – thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021) và Ngày Quốc tế Lao động 01/5 theo Thông báo số 99/TB-UBND ngày 19/4/2021 của UBND tỉnh.
* Trực cơ quan:      
Sáng: đ/c Lê Tấn Việt – Ban TCHC.
Chiều: đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung – Ban HTPNPTKT.
 
Ghi chú:
26/4-29/4/2021: Trưởng ban HTPNPTKT Nguyễn Thị Lời học lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên chính tại Trường Chính trị
           
           
           
TL. BAN THƯỜNG VỤ