Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
LỊCH LÀM VIỆC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG TUẦN 24 NĂM 2021 (Từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021)

Ngày đăng: 15/06/2021 09:09

Thứ hai 14/6/2021
Sáng:
1- 8h: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban.
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
2 - 7h30: Đ/c Dương Thị Hồng Oanh - CV Ban TGCS,GĐXH tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ         
 
Thứ ba 15/6/2021
Sáng:
7h30: Đ/c Đổng Lê Thanh Tuyền - CV Ban TGCS, GĐXH tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ         
 
Thứ tư 16/6/2021
Sáng:
1 - 7h30: Đ/c Nguyễn Thái Quỳnh Như - Phó Ban TCHC tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ.
 
2 - 8h: Họp chuẩn bị bàn giao công việc kế toán. Thành phần: Chủ tịch Trương Thanh Nga, đ/c Lời, Vân, Tuyết Phượng.
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
3 – 9h: Họp bàn giao công việc kế toán. Thành phần: Chủ tịch Trương Thanh Nga, Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai, đ/c Lời, Vân, Tuyết Phượng,  Bích Thủy, An, Tú, Thanh, Dung.
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
Chiều
14h: Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh tiếp đ/c Võ Văn Minh, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy theo công văn số 404-CV/TU. Cùng dự: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội
 
Thứ năm 17/6/2021
Sáng:
1 - 7h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự Hội nghị tổng kết công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy
 
2 - 7h30: Đ/c Đoàn Thị Khánh Như - CV Ban HTPNPTKT tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ
         
Thứ sáu 18/6/2021
Sáng:
7h30: Đ/c Trần Thị Bích Thủy - Phó Ban TCHC tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ phụ nữ
 
Thứ bảy 19/6/2021
Sáng:
7h30: Đ/c Tô Nguyễn Anh Thi - Giám đốc TTHTPN trực, tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm: Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ
         
Chủ nhật 20/6/2021
Sáng:
7h30: Đ/c Lê Tấn Việt - Ban TCHC trực, tiếp hội viên, phụ nữ
Địa điểm:Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ
 
Ghi chú: 
Trong tuần thực hiện giảm 50% số lượng CBCC cơ quan theo Công văn số 2390/UBND-VX ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
 
Tiếp hội viên, phụ nữ tại TTHTPN: mỗi CBCC  1 ngày.
 
Đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai - CV Ban TGCS, GĐXH xin nghỉ theo yêu cầu Bác sĩ.