Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
LỊCH LÀM VIỆC HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH BÌNH DƯƠNG TUẦN 23 NĂM 2021 (Từ ngày 31/5/2021 đến ngày 06/6/2021)

Ngày đăng: 08/06/2021 10:35

Thứ hai 7/6/2021
Sáng:
9h: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự họp tiểu ban tuyên truyền vận động bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Địa điểm: Hội trường B –UBND tỉnh
 
Chiều:
14h: Họp giao ban. Thành phần: Thường trực, Trưởng phó phòng ban.
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
Thứ ba 8/6/2021
Chiều:
14h00: Họp Ban TGCS và GĐXH. Mời dự: Chủ tịch Trương Thanh Nga và Phó chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai
Địa điểm: Phòng họp lớn Tỉnh Hội.
 
Thứ năm 10/6/2021
Sáng:
7h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 4, khóa XI
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy
 
Chiều:
13h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 5, khóa XI và Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh thực hiện quy trình công tác cán bộ
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy
 
Thứ sáu 11/6/2021
Sáng:
7h30: Chủ tịch Trương Thanh Nga dự họp Ban chỉ đạo bầu cử và Ủy ban bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026
Địa điểm: Hội trường B – Tỉnh ủy
 
Chiều:
14h: Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Mai dự Họp trực tuyến BCĐ của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19
Địa điểm: Phòng họp A – UBND tỉnh
 
Ghi chú: 
Trong tuần thực hiện giảm 50% số lượng CBCC cơ quan theo Công văn số 2390/UBND-VX ngày 02/6/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
 
Đ/c Đoàn Thị Tuyết Mai - CV Ban TGCS xin nghỉ theo yêu cầu Bác sĩ.