Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngày đăng: 23/09/2019 08:34

Ngày 04/9/2019, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã ban hành công văn 3525/CV-ĐCT về triển khai cuộc thi trắc nghiệm “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”; để tạo sự lan tỏa, thiết thực trong cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân hướng đến chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh tuyên truyền, vận động các cấp Hội trong tỉnh, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tìm hiểu, tham gia Cuộc thi.

Ảnh cuộc thi

Theo đó, Cuộc thi bắt đầu từ tuần lúc 10h00 thứ hai, ngày 26/8/2019 và tuần cuối cùng sẽ kết thúc vào 09h00 thứ hai, ngày 30/12/2019 trên mạng xã hội VCNET (http://vcnet.vn) .

Qua đó, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; đồng thời, phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc.

BTGCS