Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
HỘI VIÊN, PHỤ NỮ NÊN LÀM GÌ? KHI SỬ DỤNG INTERNET CẦN CHÚ Ý

Ngày đăng: 13/03/2019 08:30

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về phổ biến tuyên truyền trong Hội viên phụ nữ về Dự thảo luật đơn vị hành hành chính, đặc biệt. Hội LHPN tỉnh Bình Dương trích dẫn tài liệu tuyên truyền đến hội viên phụ nữ trên phương tiện internet với nội dung:

HỘI VIÊN, PHỤ NỮ NÊN LÀM GÌ?

 • Phát huy tinh thần yêu nước, tinh thần tự trọng, tự tôn dân tộc, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân; tự giác chấp hành pháp luật.
 • Bình tĩnh, đề cao cảnh giác, không nghe theo và không làm theo lời xúi giục của kẻ xấu. Không để lòng yêu nước bị lợi dung. Không tham gia tụ tập đông người làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội và có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của chính mình.
 • Chủ động nghiên cứu sách, báo, tài liệu để nắm bắt thông tin, kiến thức phục vụ cho việc phát triển sản xuất, kinh doanh, tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc, nuôi dạy con.
 • Vận động người thân trong gia đình, cộng đồng chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước.
 • Tuyên truyền cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp không tham gia các hoạt động trái pháp luật; không chia sẽ những nội dung kích động trên các trang mạng xã hội.
 • Giáo dục, dạy dỗ con em trong gia đình trở thành những công dân có ích cho xã hội; biết bảo vệ, phòng tránh cho con em trước cám dỗ và những cái xấu.
 • Chủ động phát hiện, cảnh giác các vấn đề tiêu cực, vi phạm pháp luật trong cộng đồng đến chính quyền, cơ quan chức năng; mạnh dạn lên án, tố giác hành vi vi phạm pháp luật.

KHI SỬ DỤNG INTERNET CẦN CHÚ Ý

KHÔNG:

 • Soạn thảo, đăng tải, tán phát thông tin nội dung chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 • Tổ chức hoạt động cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam
 • Xuyên tạc, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc,…
 • Đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang, thiệt hại đối với kinh tế - xã hội.
 • Phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng;
 • Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
 • Thực hiện chiến tranh mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng, tội phạm, mạng…
 • Chống lại, cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng.
 • Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích của quốc gia, tổ chức, cá nhân
 • Sử dụng không gia mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội

Nguồn Hội LHPN Việt Nam