Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện
Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày đăng: 13/03/2019 14:40

* Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1.Hành vi sử dụng điện thoại dả danh người các cơ quan Tư pháp để lừa đảo

2.Lừa đảo thông qua mạng xã hội (zalo, facebook...), điện thoại, emai

* Tích cực phòng chống tội phạm tín dụng đen

Nguồn: Công an tỉnh Bình Dương