Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)
Tuyên truyền tháng hoạt động thể dục, thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030

Ngày đăng: 14/02/2020 15:19

ảnh minh họa

Thiết thực kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành Thể dục thể thao, Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3), ngày 11/02/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức tháng hành động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020 – 2030. Theo đó, các cấp Hội LHPN trong tỉnh tích cực đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của luyện tập thể dục, thể thao trong bảo vệ, nâng cao sức khỏe, thể lực, tầm vóc, nâng cao chất lượng cuộc sống; vận động cán bộ công chức cơ quan, cán bộ hội viên, phụ nữ và nữ thanh niên công nhân tham gia tháng hoạt động thể dục thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” do đại phương tổ chức góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; hưởng ứng hoạt động này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo số 1003/BTV ngày 14 tháng 02 năm 2020 (Lưu ý: Theo tinh thần kế hoạch của UBND tỉnh, các hoạt động sẽ được diễn ra trong tháng 03 hàng năm).

BTGCS