Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4192/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 16/7/2021, về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương.

Ngày đăng: 22/07/2021 15:33

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 4192/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 16/7/2021, về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. Theo đó, 
👉 Mức hỗ trợ: 1.500.000 đồng/người/lần (hỗ trợ một lần duy nhất).
👉 Đối tượng được hỗ trợ: Theo quy định tại Khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều 1 Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động và một số đối tượng khác bị tác động bởi dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Dương.
👉  Người lao động gửi giấy đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp xã trước ngày 31/12/2021 (theo mẫu số 01 kèm theo ảnh bên dưới).
Chi tiết vui lòng xem ảnh chụp văn bản bên dưới.