Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ của Tỉnh đối với hộ nghèo trong đó nữ làm chủ hộ

Ngày đăng: 04/10/2019 15:10

Ngày 04/10/2019, Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức đoàn đến giám sát việc thực hiện chế độ hỗ trợ của Tỉnh đối với hộ nghèo trong đó nữ làm chủ hộ tại xã Tân Hưng huyện Bàu Bàng do đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh – Trưởng đoàn. Tham gia cùng đoàn gồm có đ/c Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh; đ/c Võ Thành Giàu – Phó Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng; đại diện Phòng Lao động TB&XH huyện, UBND xã Tân Hưng; Hội LHPN huyện và các thành viên đoàn.

Quang cảnh buổi làm việc của Đoàn giám sát

Tại các điểm đến, đoàn đã trao đổi cùng với các đơn vị về công tác giám sát đối với hộ nghèo trong đó nữ làm chủ hộ và về thực hiện chương trình phối hợp, huy động các nguồn lực để hỗ trợ các nữ chủ hộ nghèo; các quy định dành cho hộ nghèo, nhất là các hộ do nữ làm chủ, theo các quy định của tỉnh Bình Dương; trong đó tập trung về các chính sách liên quan đến hỗ trợ y tế, giáo dục, học nghề, tư vấn – trợ giúp pháp lý, tiền điện… đảm bảo các chế độ hỗ trợ của Tỉnh đến được với các đối tượng nữ hộ nghèo góp phần giúp đỡ hộ nghèo, phụ nữ nghèo, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Trước đó, Hội LHPN tỉnh đã phát phiếu khảo sát 6 hộ nghèo tại 02 xã Tân Hưng huyện Bàu Bàng và xã Tân Hiệp huyện Phú Giáo.

BTGCS