Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Hội LHPN tỉnh tổ chức giám sát công tác phòng, chống xâm hại trẻ em tại TP.Dĩ An

Ngày đăng: 20/11/2020 10:26

Ngày 19/11/2020, Hội LHPN tỉnh đã tổ chức đoàn giám sát về công tác phòng, chống xâm hại trẻ em theo tinh thần kế hoạch số 231/KH- BTV ngày 08/6/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh. Do đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh  làm trưởng đoàn; đồng chí Phạm Văn Bảy – Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An và các ngành có liên quan.  

Quang cảnh buổi giám sát

Đoàn đã  nghe đại diện thành phố Dĩ An thông qua báo cáo công tác phòng chống xâm hại trẻ em giai đoạn 2017 – 2020; trao đổi thuận lợi, khó khăn, vướn mắc và đề xuất kiến nghị các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống xâm hại trẻ em. Theo báo cáo, trên địa bàn TP. Dĩ An có 86.860 trẻ em chiếm tỉ lệ 19% dân số, trong đó trẻ em nam chiếm 51,3%, trẻ em nữ chiếm 48,7%. Thời gian qua, công tác trẻ em trên địa bàn được UBND thành phố và các ban ngành, đoàn thể quan tâm chăm lo, thực hiện tốt công tác phòng chống xâm hại trẻ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức kỹ năng truyền thông, phòng tránh xâm hại trẻ em… cụ thể có 5 trường hợp trẻ bị xâm hại (trong đó có 3 trường hợp trẻ bị xâm hại tình dục, 2 trường hợp trẻ bị bạo lực gia đình), các trường hợp này đã được nắm bắt thông tin, can thiệp, tư vấn, hỗ trợ kịp thời.  

Đại diện Phòng Lao động Thương binh Xã hội thành phố trình bày báo cáo

Đây là hoạt động nhằm nâng cao năng lực tham gia xây dựng luật pháp, đề xuất chính sách liên quan đến phụ nữ và trẻ em đánh giá công tác quản lý nhà nước về phòng chống xâm hại trẻ em, công tác tuyên truyền và quy định pháp luật về công tác bảo vệ trẻ em trong công tác phối hợp xử lý, tư vấn, hỗ trợ khi phát hiện trẻ em bị xâm hại…

BTGCS