Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Hội LHPN tỉnh Bình Dương đạt nhiều giải cao tại cuộc thi tìm hiểu chỉ thị 40-CT/TW ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

Ngày đăng: 10/09/2019 13:35

Thực hiện chương trình phối hợp về việc thực hiện ủy thác cho vay vốn đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác giữa Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Dương.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị 40-CT/TW ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Phát huy vai trò và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Ban thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã triển khai đến các cấp Hội vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ hưởng ứng tham gia cuộc thi viết “tìm hiểu thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” do Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh tổ chức.

 Chị Chu Thị Thanh Thủy đạt giải nhất cuộc thi

Cuộc thi đã được cán bộ hội phụ nữ các cấp, Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, đối tượng thụ hưởng các chương trình tín dụng chính sách xã hội nhiệt tình tham gia. Kết quả, có 306 bài dự thi, số lượng cao nhất trong các đoàn thể Hội gửi về Ban tổ chức; trong đó đạt 01 giải nhất, 01 giải ba và 10 giải khuyến khích. Nhiều bài viết đạt chất lượng cao, trình bày sạch, đẹp mắt, được gửi dự thi cấp Trung ương; ….

 Đ/c Nguyễn Thị Thu Hồng – Chủ tịch Hội LHPN tỉnh (áo tím)
 chụp hình lưu niệm cùng các chị đạt giải

Qua cuộc thi đã góp phần giúp cho cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Giúp cho hệ thống dân - chính - Đảng ngày càng gắn bó; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo trên địa bàn. Thay đổi một cách sâu sắc nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc đẩy mạnh thực hiện tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Ban HTPNPTKT