Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Hội LHPN huyện Bàu Bàng tổ chức lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2020

Ngày đăng: 29/06/2020 15:50

     Hội LHPN huyện Bàu Bàng tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở năm 2020. Đến dự có bà Phạm Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch Hội LHPN huyện; cùng chủ tịch, phó chủ tịch, Chi hội trưởng, chi hội phó, Tổ trưởng, tổ phó, hội viên nòng cốt. Hội LHPN 07 xã, thị trấn.

Lớp tập huấn được tổ chức trong 02 ngày 18-19/6/2020 có 150 học viên tham gia; tại đây, các chị được cô Lê Thanh Nga - Nguyên Giảng viên Phân hiệu Học viện Phụ nữ Việt Nam triển khai một số nội dung như: Chương trình hành động thực hiện khâu đột phá nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội; kỹ năng giải quyết mẫu thuẫn trong gia đình; triển khai Cuộc vận động xây dựng phong trào “văn hóa giao thông với bình yên sông nước” năm 2020… Nghe đĩa thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề 2020.

Bà Phạm Thị Tuyết Nhung phát biều khai giảng lớp tập huấn

Qua 02 ngày tập huấn các học viên đã được bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở có thêm kinh nghiệm đổi mới phương pháp hoạt động Hội. Nâng cao năng lực, trình độ lý luận, nhận thức cho đội ngũ cán bộ Hội cơ sở. Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động chương trình công tác Hội; Phát huy vai trò của cán bộ Hội trong việc tuyên truyền giáo dục cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện tốt các Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của Hội. Đẩy mạnh công tác giáo dục phẩm chất, đạo đức của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Bàu Bàng