Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
HỘI LHPN XÃ TÂN HƯNG - VỐN ĐẾN VỚI PHỤ NỮ NGHÈO

Ngày đăng: 17/01/2022 11:39

Nhằm tạo điều kiện cho chị em, hội viên, phụ nữ có vốn để được chăn nuôi, chăm sóc cao su phát triển kinh tế gia đình, xây dựng công trình nước sạch - vệ sinh môi trường. Ngày 16/01/2022 tại Hội trường khối vận xã Tân Hưng.  Hội LHPN xã Tân Hưng, Bàu Bàng đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội thị xã Bến Cát, tổ chức xét và giải ngân cho 07 hộ vay từ các nguồn vốn như vốn GQVL, nước sạch VSMT, HSSV,HCN…với tổng số tiền là 140.000.000 đồng (trong đó 06 chị HV phụ nữ).
 
Toàn cảnh buổi giải ngân vốn
 
Trước khi được nhận vốn các chị đều đã được tổ trưởng tổ TK &VV cùng Ban lãnh đạo ấp xét và phổ biến cách thức vay vốn, lãi suất, thời gian hoàn trả vốn cũng như cách sử dụng vốn đúng mục đích có hiệu quả và đóng tiết kiệm theo quy định. Hoạt động trên đã góp phần giúp cho các chị có thêm điều kiện cải thiện thu nhập kinh tế cho gia đình, thực hiện tốt phong trào “năm không, ba sạch và góp phần xóa bớt nghèo và các hộ khó khăn ở địa phương