Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Chào mừng Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo (01/8/1930 - 01/8/2020)
Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025: Thành công tốt đẹp

Ngày đăng: 15/07/2020 16:28

(BDO) Sáng 15-7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp (CCQ&DN) tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành ngày làm việc thứ 3 và bế mạc. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy và 299 đại biểu đại diện cho 7.935 đảng viên của 137 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối CCQ&DN tỉnh.

Các đại biểu bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Quốc Chiến

Ban Chấp hành Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Quốc Chiến

Đại hội đã tổ chức ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ khối CCQ &DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 33 đồng chí; ra mắt Ban Thường vụ gồm 9 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Huỳnh Tân Định được tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, 2 phó bí thư là đồng chí Trần Cẩm Hồng và đồng chí Nguyễn Thị Xuân Mai. Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 43 đồng chí đại biểu chính thức và 3 đồng chí đại biểu dự khuyết.

Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Quốc Chiến

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên trong khối phát huy tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trách nhiệm - Phát triển”, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra là “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị một cách khoa học và toàn diện để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao”.

Về chỉ tiêu cụ thể, trong nhiệm kỳ mới Đảng bộ khối phấn đấu 100% đảng viên được nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phấn đấu hàng năm có 100% các chi, Đảng bộ cơ sở được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 90% đảng viên trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ; số chi, đảng bộ cơ sở và đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm theo quy định. Đảng bộ khối phấn đấu thành lập 20 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; kết nạp 1.800 đảng viên mới, trong đó có ít nhất 300 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước; thành lập 25 tổ chức Đoàn - Hội; phát triển đoàn viên, hội viên bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo đề án của tỉnh giao...

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Quốc Chiến

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Huỳnh Tân Định khẳng định, thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ khối CCQ&DN tỉnh lần thứ VII là dấu ấn mở đầu quan trọng cho chặng đường mới, đánh dấu bước phát triển về chất, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, cổ vũ cán bộ, đảng viên trong toàn khối tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực để thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra. Đồng thời, thành công của đại hội góp phần đưa tỉnh Bình Dương phát triển nhanh và bền vững, trở thành thành phố thông minh, đô thị văn minh, giàu đẹp. Để làm được điều đó, ngay sau đại hội này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, từng cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí đại biểu trên mỗi cương vị công tác của mình, bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu đã được Nghị quyết Đại hội thông qua; cụ thể hóa thành các Nghị quyết chuyên đề, chương trình hành động sát, đúng với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình để nhanh chóng đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tạo động lực và sự chuyển biến mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ mới. Cùng với đó, Đảng bộ khối đề ra các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để tổ chức triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

HỒ VĂN- BBD