Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển - Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9/11
Công tác kiểm tra hoạt động công tác Hội  và phong trào phụ nữ năm 2020

Ngày đăng: 12/10/2020 15:26

Nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào Phụ nữ năm 2020, đồng thời đề ra giải pháp, phương hướng hoạt động năm 2021; từ ngày 28/9 - 01/10/2020, Hội LHPN huyện Bàu Bàng đã tổ chức kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020 của 07 xã, thị trấn. Đoàn gồm có đồng chí Phạm Thị Tuyết Nhung – Chủ tịch Hội LHPN huyện làm trưởng đoàn và các đồng chí Hội LHPN huyện Đoàn đã kiểm tra 07 xã, thị trấn 44/44 chi hội phụ nữ. Nội dung kiểm tra tại các đơn vị bao gồm: Các hoạt động, các chuyên đề thi đua đăng ký thực hiện đầu năm, các nội dung thi đua theo bảng điểm năm 2020; Kết quả kiểm tra chi, tổ Hội và việc thực hiện bảng điểm thi tại các chi hội; Công tác quản lý các nguồn vốn như: Vốn Ngân hàng chính sách xã hội, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, vốn phụ nữ nghèo… các hoạt động nổi bật vượt chỉ tiêu, các nội dung ngoài bảng điểm....

Hội LHPN huyện làm việc với Hội LHPN xã Cây Trường

                                                                                                             Bàu Bàng