Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Chi bộ Hội LHPN tỉnh Bình Dương  tổ chức Đại hội đảng viên, nhiệm kỳ (2020-2025)

Ngày đăng: 22/05/2020 15:50

      Căn cứ chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Thực hiện kế hoạch số 02-KH/ĐUK, ngày 22/8/2019 của Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp về chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ (2020 – 2025), sáng ngày 22/5, Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh Bình Dương tổ chức Đại hội Chi bộ cơ quan, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Khánh Toàn – UV.BTV Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Đ/c Phạm Thị Mỹ Châu – Phó Ban Tổ chức –Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và 20 đảng viên chính thức của Chi bộ cơ quan Hội LHPN tỉnh.


Chi ủy nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt trước đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe đại diện Chi bộ Hội LHPN tỉnh thông qua các nội dung gồm: báo cáo thực hiện nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ (2015-2020), phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ (2020-2025); báo cáo kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ (2015-2020); báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đảng bộ cơ quan Đảng ủy khối; Thông qua Nghị quyết Đại hội và thông qua chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội và với các chỉ tiêu:

100% đảng viên được học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; hàng năm có 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; phấn đấu đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo qui định; Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; Trong nhiệm kỳ kết nạp 02 đảng viên mới; Giám sát 100% đảng viên; Ít nhất 15 đảng viên được kiểm tra về chấp hành Điều lệ Đảng; học tập làm theo Bác; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú... Phối hợp chính quyền cơ quan kiểm tra giám sát chuyên đề của đơn vị liên quan đến nội dung quản lý điều hành sử dụng tài chính; công tác cán bộ về qui trình, tuyển dụng, sử dụng... cán bộ; giải quyết các chế độ chính sách cho CBCC cơ quan; Công đoàn cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm. 20% cán bộ công chức, công đoàn viên đạt xuất sắc. 100% cán bộ công chức, nhân viên đạt lao động tiên tiến. 100% nữ cán bộ công chức, nhân viên lao động đạt danh hiệu  “Phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà.

Đại hội cũng đã bầu cấp ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 03 đồng chí; đồng chí Trương Thanh Nga - giữ chức Bí thư Chi bộ; đ/c Huỳnh Thị Thúy Phương - giữ chức vụ Phó Bí thư Chi bộ; bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối khóa VII gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.

Hình ảnh tại Đại Hội nhiệm kỳ 2020 – 2025:

Đại biểu chào cờ

Đ/c Nguyễn Khánh Toàn – UV.BTV Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy
Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phát biểu tại Đại hội

Đại biểu biểu quyết

Đại biểu bỏ phiếu

Đ/c Nguyễn Khánh Toàn – UV.BTV Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối các
cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa các đồng chí lãnh đạo

Đ/c Nguyễn Khánh Toàn – UV.BTV Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra
Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao quà các đại biểu

Ban TGCS