Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
Bầu bổ sung nhân sự kiện toàn bộ máy HĐND, UBND tỉnh

Ngày đăng: 07/12/2021 14:45

» Khai mạc kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X

Tại kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đã tiến hành bầu bổ sung một số nhân sự để kiện toàn bộ máy HĐND, UBND tỉnh.

Theo đó, kỳ họp đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X đối với bà Nguyễn Trường Nhật Phượng do kiêm nhiệm; đồng thời bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tỉnh, thành viên Ban Pháp chế giữ chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh khóa X.


Lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng các chức danh được bầu bổ sung tại kỳ họp

 

Kỳ họp đã tiến hành bầu ông Nguyễn Việt Long, Giám đốc Sở KH-CN vào Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ông Nguyễn Văn Dành, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy Tân Uyên, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ Văn - Quốc Chiến