Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Phụ nữ Bắc Tân Uyên chung tay chống rác thải nhựa bảo vệ môi trường

Ngày đăng: 22/01/2021 14:42

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ chung sức thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch là một trong những nhiệm vụ đem lại nhiều kết quả thiết thực mang tính sáng tạo, lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng xã hội, tiêu biểu như  công trình Phụ nữ chung tay thắp sáng đường quê, Chống rác thải nhựa” chung tay bảo vệ môi trường, huy động nội lực chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nổi bật trong đó phong trào chống rác thải nhựa chung tay bảo vệ môi trường được Hội LHPN huyện quan tâm chỉ đạo chặt chẽ được các cơ sở hội hưởng ứng bằng những mô hình cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

Hội viên, phụ nữ xã Tân Định thu gom rác thực hiện biến rác thải thành nguồn kinh phí hoạt động hội

Qua đó, hội LHPN đã phát động 100% hội viên tham gia hưởng ứng thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình “3 sạch” thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường từ nhà ra ngõ thu gom và phân loại rác thải tại nguồn, tận dụng chai nhựa, giấy báo, sắt thép phế liệu bán lấy tiền nuôi heo đất, cuối năm tổng kết sinh hoạt chi hội đóng góp cho hội LHPN huyện xây dựng nguồn kinh phí hoạt động hội. Qua 3 năm thực hiện đến nay đã vận động được 130.000.000đ tổ chức trang bị 10 bộ loa kéo di động, 10 máy latop cho hội LHPN cơ sở; Mô hình “biến rác thải thành nguồn vốn, kinh phí hỗ trợ phụ nữ đã huy động được số tiền 39.780.000đ hỗ trợ cho 16 hội viên vay vốn, chi trả viện phí, tặng thẻ bảo hiểm);  mô hình Đổi rác thải nhựa lấy quà tặng” đã trao đổi: cây kiểng, chai nước thủy tinh, nước rửa tay, túi vải, giỏ nhựa đi chợ, sọt đựng rác, tập trắng với tổng kinh phí 35.000.000đ, với những kết quả đạt được từ các mô hình đã đã thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ đồng tình hưởng ứng góp phần lan tỏa giáo dục thói quen hạn chế sử dụng túi niloong trong sinh hoạt hàng ngày của phụ nữ góp phần bảo vệ môi trường.

Bắc Tân Uyên