Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Người phụ nữ  thực hiện tốt việc học và làm theo Bác  gắn với cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch

Ngày đăng: 30/09/2020 14:45

Hiện nay, toàn tỉnh đang bước vào giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tích cực và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Chính vì thế việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn có ý nghĩa hết sức quan trọng.

     Với phương châm “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, chị cùng kết hợp với các chi, tổ Hội tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là luật pháp, chính sách về bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, hôn nhân gia đình và các chính sách an sinh xã hội; vận động chị em phụ nữ tham gia học tập đầy đủ các lớp tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kiến thức cho chị em. Đặc biệt là vận động chị em phụ nữ tích cực tham gia các phong trào do Hội và địa phương phát động thu hút đông đảo hội viên tham gia.  Bên cạnh đó, chị luôn quan tâm đến đời sống hội viên, cụ thể chị đã giới thiệu 05 chị có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn từ các chương trình với số tiền hơn 60.000.000 đồng; vận động 3 chị có điều kiện kinh tế ổn định giúp vốn không tính lãi cho các chị có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 12.000.000 đồng để phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống.Nhận thức rõ vai trò của người phụ nữ trong sự phát triển chung của đất nước; đồng thời để góp phần xây dựng quê hương Bạch Đằng ngày càng giàu đẹp, phụ nữ xã Bạch Đằng luôn ra sức “Tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phấn đấu rèn luyện phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu đảm đang” và tích cực tham gia “Cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, trong đó có chị Võ Thị Thế - Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp An Chữ là hội viên tiêu biểu trong thực hiện tốt các phong trào do Hội phát động một cách phù hợp và hiệu quả.

Chị Thế, (thứ 2 từ trái sang) trong công tác vận động thực hiện các tiêu chí hộ nông thôn mới

Tháng 9/2018, mô hình “Chi Hội Phụ nữ 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn mới tại ấp An Chữ được thành lập với 99 hội viên, phụ nữ và được Hội Phụ nữ xã hướng dẫn các chi Hội, đặc biệt là chi hội ấp An Chữ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động gắn với các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đồng thời vận động thu gom rác tập trung, phân loại rác tại nguồn, thực hiện tuyến đường hoa. Kết quả, đến nay có 90/93 hộ, phối hợp Ban điều hành ấp vận động nhân dân trồng cây xanh hai bên đường giao thông nông thôn đến nay trồng được trên 1.000 cây xanh các loại (Chuông vàng,  hoa trang, chiều tím, thọ tây…) và 80 % cuối năm số hộ thực hiện các tiêu chí hộ nông thôn mới “Xanh – sạch – đẹp – sáng”.

Ngoài việc tham gia thực hiện tuyến đường kiểu mẫu do xã phát động, Chi hội phụ nữ ấp An Chữ còn đăng ký thực hiện “Tuyến đường hoa kiểu mẫu” do Chi hội quản lý có chiều dài 500 mét với sự tham gia hưởng ứng của 25 lượt chị em phụ nữ, định kỳ dọn dẹp hàng quý tổ chức ra quân dọn vệ sinh, cắt tỉa cây cây xanh tạo thông thoáng tuyến đường hoa. Đến nay đã vận động hội viên phụ nữ phát quang, dọn vệ sinh cảnh quan hai bên đường, vận động gia đình hội viên trồng được hơn 200 cây hoa kiểng các loại và đang tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh tuyến đường hoa kiểu mẫu.

Với công tác chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, chị tìm hiểu thông tin, chủ động tuyên truyền đến hội viên thông qua các buổi sinh hoạt Chi hội, sinh hoạt Câu lạc bộ về các chính sách về bình đẳng giới; phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, nhắc nhở chị em gạt bỏ tâm lý tự ti và ỷ lại; phải có ý chí tự lập tự cường; phải biết tự khẳng định năng lực vai trò của phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội…kết quả, từ năm 2010 đến nay trên địa bàn do chị  phụ trách không có trường hợp vi phạm chính sách pháp luật về bạo lực gia đình và chính sách dân số.

 

Bạch Đằng