Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Hiệu quả hoạt động từ các mô hình tự quản góp phần thực hiện xây dựng thành phố Dĩ An trở thành đô thị văn minh

Ngày đăng: 22/01/2021 16:40

     Dĩ An là một thành phố mới trực thuộc tỉnh Bình Dương với mật độ dân cư đông đúc, cơ cấu kinh tế tập trung phát triển theo hướng dịch vụ - công nghiệp, vị trí địa lý tiếp giáp với nhiều quận, thành phố của tỉnh Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, phát huy những lợi thế và tiềm năng sẵn có, thành phố Dĩ An là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế ổn định, hệ thống cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa được đầu tư đồng bộ để góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và hoàn thành các nội dung tiêu chí xây dựng thành phố Dĩ An ngày càng văn minh giàu đẹp.

  Xác định được vai trò, tầm quan trọng của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong giai đoạn hiện nay nhất là khi Đảng bộ và chính quyền nhân dân thành phố Dĩ An đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương nhằm chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp. Với mục tiêu đó, trong những năm qua các cấp Hội phụ nữ từ thành phố đến các phường đã ra sức thi đua tổ chức nhiều phong trào, nhiều hoạt động, các mô hình tự quản để góp phần đẩy mạnh các phong trào, cuộc vận động trong hội viên phụ nữ như gắn việc thực hiện nội dung các tiêu chí cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” với cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” thi đua phấn đấu trở thành người phụ nữ phát triển toàn diện và nhất là nội dung kế hoạch thực hiện nội dung Chỉ thị số 22/CT-TU của Thành ủy Dĩ An triển khai Cuộc vận động toàn dân xây dựng nếp sống văn minh đô thị… thông qua mô hình “Gần hội viên, hiểu hội viên, giúp Hội viên, mô hình “Thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững” gắn với hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình đã hỗ trợ hàng ngàn hội viên phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng các hình thức như hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật nuôi trồng cây con giống, đào tạo nghề giới thiệu việc làm... đã góp phần hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo việc làm tại địa phương.

Thông qua hoạt động tuyên truyền thường xuyên các nội dung như tư vấn pháp luật, công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm, phòng ngừa các thủ đoạn phạm tội, các vấn đề tệ nạn xã hội góp phần nâng cao nhận thức về tinh thần trách nhiệm trong việc tích cực tham gia thông báo và tố giác các hành vi gây mất ANTT, vi phạm pháp luật trong cán bộ hội viên, phụ nữ và nữ công nhân nhà trọ.

Dĩ An