Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Danh sách Ủy viên Trung ương khóa XIII

Ngày đăng: 01/02/2021 08:49

 

Description: Nguyễn Phú TrọngTổng Bí thư, Chủ tịch nước

Nguyễn Phú Trọng

  • Ngày sinh: 14/4/1944
  • Quê quán: Thôn Lại Đà, xã Đông Hội, huyện Đông Anh, TP Hà Nội
  • Dân tộc: Kinh

Chia sẻ

Chức vụ

  • Ủy viên Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
  • Ủy viên Bộ Chính trị khóa VIII, IX, X, XI, XII, XIII
  • Đại biểu Quốc hội khóa XI, XII, XIII, XIV
  • Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI, XII, XIII); Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam

Chi tiết Danh sách Ủy viên Trung ương khóa XIII, truy cập link: https://vnexpress.net/interactive/2021/ban-chap-hanh-trung-uong-dang-khoa-13

https://vnexpress.net