Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
HỘI LHPN XÃ LAI HƯNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC VỆ SINH MÔI TRƯỜNG CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI PHỤ NỮ HUYỆN BÀU BÀNG VÀ ĐẠI HỘI PHỤ NỮ XÃ LAI HƯNG NHIỆM KỲ 2021 _ 2026

Ngày đăng: 03/11/2021 12:08

Nhằm thiết thực Chào mừng Đại Hội Phụ Nữ huyện Bàu Bàng và Đại Hội Phụ Nữ xã Lai Hưng nhiệm kỳ 2021 _ 2026. Làm xanh sạch đẹp bảo vệ môi trường góp phần cho địa phương hoàn thành các chỉ tiêu đón nhận xã nông thôn mới nâng cao. Nổi bật là phong trào trồng và chăm sóc tuyến đường hoa, trên các trục đường chính của xã. Sáng ngày 31/10/2021và sáng ngày 01/11/2021 Hội Phụ Nữ xã Lai Hưng đã tổ chức 04 buổi làm vệ sinh nơi công cộng và chăm sóc duy trùy tuyến đường hoa như làm cỏ...dặm lại hoa, dẫy cỏ, bón phân với tổng kinh phí 17.000.000 đồng.
Phát huy vai trò của hội viên phụ nữ trong tham gia gìn giữ môi trường, Hội Phụ nữ xã đã tuyên truyền, phổ biến mục đích, ý nghĩa của việc trồng, chăm sóc hoa trên các tuyến đường và đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của hầu hết hội viên, người góp công, người góp giống hoa, xây dựng mô hình đường hoa sạch, đẹp, tạo nên một phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn xã. Ngoài ra, Hội còn phối hợp với các đoàn thể khác thực hiện nhiều mô hình như phát quang bụi rậm, ra quân dọn dẹp vệ sinh từ tuyến đường chính đến đường liên xã, liên thôn, trồng cây xanh và hoa trên các tuyến đường trọng điểm, các khu dân cư.
Đây là một trong những hoạt động được duy trì thường xuyên và có ý nghĩa thiết thực trong việc nâng cao ý thức của hội viên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, Hội huy động sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ và các đòan thể, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư chung tay bảo vệ môi trường. Ở những nơi đã trồng hoa, không còn tình trạng vứt rác bừa bãi, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã Lai Hưng giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
 
Hình ảnh hoạt động
 
 


Tin cùng loại BÁO CÁO THAM LUẬN Công tác tuyên truyền, vận động, chăm lo, thu hút nữ công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Bình Dương BÁO CÁO THAM LUẬN Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ thị xã Tân Uyên; việc triển khai quy chế phối hợp thực hiện nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 07 năm 2012 của chính phủ quy định trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước BÁO CÁO THAM LUẬN Công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nữ công nhân tại các khu nhà trọ, nhất là các hoạt động chăm lo cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong đại dịch Covid-19 xảy ra trong năm 2021 BÁO CÁO THAM LUẬN Công tác phối hợp với Hội phụ nữ các cấp triển khai hiệu quả công tác gia đình trong tình hình mới BÁO CÁO THAM LUẬN Trong công tác phối hợp giữa Hội LHPN và công an phường nhằm tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ đối tượng hoàn lương; tuyên truyền pháp luật trong nữ công nhân nhà trọ BÁO CÁO THAM LUẬN Hoạt động hỗ trợ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh BÁO CÁO THAM LUẬN Vai trò của Hội LHPN thành phố Thủ Dầu Một trong thực hiện mục tiêu bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ BÁO CÁO THAM LUẬN Thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch, gắn với tham gia xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn phường Phú Mỹ BÁO CÁO THAM LUẬN Công tác phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non độc lập tư thục và tổ chức các hoạt động giáo dục tiền hôn nhân cho trẻ vị thành niên BÁO CÁO THAM LUẬN Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Bình Dương đồng hành cùng Hội phụ nữ các cấp trong việc hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh