Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển, Chủ đề năm 2021: Phụ nữ Bình Dương năng động, sáng tạo xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHỤ NỮ THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng: 22/10/2021 11:01

Sáng ngày 20/10/2021 tại hội trường A - Ủy ban nhân dân thành phố, Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham gia của 180 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 37.000 hội viên phụ nữ toàn thành phố đã diễn ra.
 
Đại hội diễn ra trong bối cảnh thành phố đang tập trung thực hiện tốt mục tiêu kép “Vừa phòng chống dịch bệnh bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới”. Về dự có đồng chí Trương Thanh Nga – UV.BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương, đồng chí Võ Thị Bạch Yến - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, các đồng chí lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và các đồng chí là Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành không tái cử nhiệm kỳ X.
Với tinh thần “Đoàn kết - Sáng tạo - Bình đẳng - Phát triển”, Đại hội Đại biểu phụ nữ thành phố Thủ Dầu Một lần thứ XI đã nghiêm túc thảo luận, nhất trí cao thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ thành phố lần thứ X và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021-2026, với những mục tiêu và giải pháp cụ thể, thể hiện ý chí và quyết tâm cao, đoàn kết hành động của toàn thể cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn thành phố.
Nhiệm kỳ qua, phụ nữ thành phố đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt những mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ X đề ra. Việc đẩy mạnh các hoạt động hướng về hội viên, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho hội viên đã được hội viên tích cực hưởng ứng, cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Tỷ lệ tập hợp thu hút hội viên trên 85%, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tập hợp đông đảo các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua và 3 nhiệm vụ công tác Hội, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới và chương trình xây dựng Nếp sống văn hóa - văn minh đô thị giai đoạn 2016-2020.
 
Tại Đại hội, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí thông qua 08 chỉ tiêu phấn đấu đạt được trong nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng đã nhất trí thực hiện phong trào “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới”, phong trào Phụ nữ Thủ Dầu Một “Ứng xử đẹp – Sống nhân ái, nghĩa tình” và Cuộc vận động “Gia đình 5 không, 3 sạch góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam”,  khâu đột phá “Ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội thông qua các trang mạng xã hội, tổ chức họp trực tuyến khi cần thiết”. Đại hội cũng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trương Thanh Nga – UV.BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bình Dương và đồng chí Võ Thị Bạch Yến - Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Các đồng chí đều ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cấp Hội LHPN thành phố trong việc góp phần hoàn thành các mục tiêu chung của địa phương và trong phong trào phụ nữ thành phố. Đồng thời lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố khóa mới cần tập trung triển khai tốt hơn về triển khai các phong trào thi đua; tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ hơn các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; phát triển vai trò đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em; Đại hội cũng cần nghiêm túc và sáng suốt bầu những người đủ tâm và trí vào Ban chấp hành khóa XI, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của Hội trong 5 năm tới…
 
Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 22 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố Thủ Dầu Một lần XI, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố đã bầu 06 đồng chí tham gia Ban Thường vụ, bầu đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nga - tái cử chức Chủ tịch và đồng chí Đặng Thị Thu Hà giữ chức Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố. Đại hội cũng đã thống nhất bầu 20 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021-2026.
 
Hình ảnh Đại hội