Đoàn kết - Trách nhiệm - Sáng tạo - Phát triển, Chủ đề năm 2022: "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII"
Bác Hồ với phụ nữ
Trang 1 / 1
 • Giá trị cốt lõi của Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh

  Ngày đăng: 05/06/2019 10:33

  Giá trị cốt lõi của Di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh

 • Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

  Ngày đăng: 05/06/2019 10:31

  Toàn văn Di chúc của Chủ Tịch Hồ Chí Minh (công bố năm 1969)

 • BÁC HỒ ĐẾN ĐẠI HỘI PHỤ NỮ

  Ngày đăng: 30/05/2016 15:25

  Vào một ngày mùa đông năm 1950, Hội LHPN Cứu quốc toàn quốc mở Đại hội, Đại biểu phụ nữ các liên khu, suốt từ Bắc đến Nam, miền xuôi, miền núi hăm hở băng rừng, lội suối trèo đèo, vượt qua các đồn bốt giặc… về Đại hội.

 • Một số lời dạy của Bác Hồ đối với phụ nữ

  Ngày đăng: 25/08/2015 14:28

  Nói phụ nữ là nói phân nửa xã hội. Nếu không giải phóng phụ nữ thì không giải phóng một nửa loài người.Nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa.Về phần mình, chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng cho mình, mà tự mình phải tự cường, phải đấu tranh.

 • Những câu chuyện đầy xúc động của Bác Hồ với phụ nữ

  Ngày đăng: 19/08/2015 15:22

  Suốt cuộc đời mình Bác luôn đứng về lẽ phải, đấu tranh bảo vệ cho những kiếp người cơ cực lầm than. Người đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em bởi theo Người đó là lớp người khổ nhất trong những người khổ cực. Bác không có gia đình riêng, nhưng Người hiểu và thông cảm sâu sắc với người phụ nữ làm bổn phận người vợ, người mẹ trong gia đình, người lao động của xã hội. Trong cuộc sống gia đình, người phụ nữ phải lo bộn bề công việc "không tên" nhưng chính nó lại tạo nên của cải tinh thần vô cùng to lớn, đó là không khí gia đình, là tổ ấm của mỗi người Việt Nam.

 • Trang 1 / 1