Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển
Công văn 760/BTV ngày 24/4/2019 của Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Bình Dương về lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ngày đăng: 29/05/2019 08:31

Chi tiết: 

Số hiệu 760/BTV
Trích yếu

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi)

Ngày ban hành 24/05/2019
Hình thức Công văn
Cơ quan ban hành Hội LHPN tỉnh
Người ký

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Mai - Phó Chủ tịch Hội LHPN  tỉnh 

Văn bản đính kèm

Toàn văn Công văn dowload

Một số nội dung góp ý trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) dowload

Phiếu khảo sát ý kiến một số nội dung liên quan đến lao động nữ và bình đẳng giới trong Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) dowload